Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sexuální úchylky od A do R

25. 2. 2016

 


A
ABLUTOFILIE Sexuální vzrušení na základě horké koupele nebo sprchy.
AC-DC - Anglicky slangově bisexuální osoba.
ACRAI - zvýšený sex. pud u žen
ADOLESCENT Dospívající, osoba v adolescenci.
AFRODIZIAKA Látky zvyšující pohlavní touhu a vzrušení, u mužů též potenci.
AFTERNOON DELIGHT - Anglicky slangově odpolední zdřímnutí, ale též odpolední milování.
AFYXOFILIE - Člověk se sexuálně uspokojuje vlastním přiškrcováním při masturbaci. Podle statistik na tuto praktiku ročně zemře na světě až 500 lidí.
AIDOIOMANIE - posedlost po sexu (erotomanie)
AKROTOMOFILIE Touha po vlastní amputaci. Předmětem tohoto fetiše není samotný akt amputace, ale zahojený pahýl chybějící končetiny.
AFEFOBIE SEXUÁLNÍ - chorobný strach před sexuálně zaměřenými dotyky
AFRODIZIE - zvýšený sexuální pud (Afrodité - řecká bohyně smyslné lásky a krásy)
ALGHEDONIE - forma masochismu
ALGOFILIE - sexuálně zaměřená touha působit bolest (sadismus)
ALGOLAGNIE - Pohlavní úchylka, při níž působení nebo zažívání bolesti zvyšuje prožívání pohlavního aktu nebo přináší uspokojení nezávisle na něm. Zahrnuje jak sadismus, tak masochismus. Aktivní = lehčí forma sadismu, Pasivní = lehčí forma masochismu
ALGOPAREUNIE - fyzická nebo psychická bolest při pohlavním styku
ALIBIDO - neschopnost dosažení orgasmu při styku
AMAUROFILIE Preference partnerů, kteří jsou slepí nebo slabozrací.
AMBIERASTIE - schopnost milovat osoby obou pohlaví
AMBISEXUALITA - sexuální náklonnost k oběma pohlavím
AMFIGENESIS - sex. inverze, homosexuální jedinec je schopen mít sex. styky i s jedinci opačného pohlaví
AMOR LESBICUS - ženská homosexualita, lesbická láska
ANAFRODIZIE - nedostatečná sexuální citlivost
ANAKLITISMUS Sexuální vzrušení z činností, kterým byl člověk vystaven jako dítě. Může jít o sezení na nočníku, nošení dupaček nebo hraní si s panenkami.
ANÁLNÍ STYK "Pohlavní" styk do konečníku.
ANANKASMUS SEXUÁLNÍ - nutkání k urč. myšlení, pronášení slov nebo jednání sex. zaměřenému, vůlí neovlivnitelné
ANDROFILIE - mužská homosexualita zaměřená na dospělého partnera
ANDROFOBIE - chorobný ženský strach z mužů
ANDROMANIE - nadměrná ženská posedlost po mužích
ANETICKÝ SYNDROM Neschopnost navázat hlubší citové vztahy.
ANGOISSE de TOUCHER (anguas de tušé, z franc.) - strach ze sexuálního dotyku
ANHEDONIE - výpadek sexuálních pocitů slasti
ANIMALITA - nadměrná pudová bujnost
ANIME Kreslený erotický film ve stylu Manga
ANONYMNÍ OTVORY Více či méně zakryté otvory ve stěnách různých kabinek, ke kterým se můžete přitisknout správnou částí těla a člověk ve vedlejší kabince vás může zcela anonymně uspokojit - nebo vy jej
ANORCHISMUS Vrozené chybění varlat.
ANOREXIE SEXUÁLNÍ - ztráta sexuální touhy
ANORGASMIE Neschopnost dosáhnout orgasmu.
ANTIFEMINISMUS - skrytá forma strachu z žen a nenávisti k ženám
ANTROPOFAGIE - lidojedství ze sexuálních motivů (sex. vzrušení z pojídání mrtvoly, zavražděné oběti nebo i vlastního těla)
ASEXUALITA - nepřítomnost sexuální touhy (libida)
ATROFIE Zakrnění, zmenšení orgánu.
AUTAGONISTOFILIE Na rozdíl od exhibicionismu, při kterém postižený úmyslně vystavuje své genitálie na odiv nic netušícím kolemjdoucím, fetišista tohoto typu vytváří situace, při kterých ho mohou nahého zahlédnout cizí lidé jen náhodou. Může například nechat roztažené závěsy a chodit po bytě nahý.
AUTOCUNNILINGUS - Viz Autooralnmí sex = ženské sebeukájení lízáním vlastní pochvy (při značném gymnastickém talentu)
AUTODERMATOFAGIE - sexuálně motivované pojídání vlastní kůže
AUTOERASTIE - aktivní forma sebelásky
AUTOEROTICKÁ ASFYXIACE Samoškrcení. Praktika, která údajně ukončila život Stephena Milligana, bývalého britského poslance, který byl nalezen se smyčkou kolem krku, kusem mandarinky v ústech a oblečen do podvazků. Jde o velmi nebezpečnou praktiku, kterou provozovat o samotě je krajně nerozumné
AUTOFELACE - Viz autoorální sex - sebeukájení muže sáním vlastního penisu (při úměrných akrobatických schopnostech nebo délce údu)
AUTOFETIŠISMUS - extrémní zbožňování vlastního těla (masturbace před zrcadlem, stálé pozorování vlastní fotografie…)
AUTOMASOCHISMUS - sexuálně motivované trýznění sebe sama
AUTOMONOSEXUALITA - extrémní forma sebelásky
AUTOMUTILACE - sexuální sebemrzačení
AUTONEKROFILIE - sexuálně motivovaná touha považovat se za mrtvolu a být jako mrtvola milován
AUTOORÁLNÍ SEX Jde spíše o námahu , umění , akrobacii a páteř AUTOPEDERASTIE Touha po zasunutí vlastního penisu do vlastního análu - často se projevuje pouze v období puberty.
AUTOPEDOFILIE - Dotyčná osoba chce, aby s ní bylo nakládáno jako s malým dítětem. Například chce přebalit či nakojit z partnerčina prsu.
AUTOTOMIE - sexuálně motivované sebemrzačení (řezání a píchání do těla, vytrhávání nehtů, vlasů…)
AZOOFILIE - sex. vztah k mrtvolám, (nekrofílie)
B
BASTINADO (jinak Baštonáda) Forma mučení, při které je oběť bita přes chodidla. Řemenem, rákoskou či dokonce holí.
BELONEFILIE Potenciálně nebezpečný fetiš, protože postiženého sexuálně vzrušují ostré špičky jehel a špendlíků a nejrůznější rafinované piercingy.
BERDACHE - sex. laděná touha oblékat si šaty opačného pohlaví, (transvestie)
BESTIALITA - pohlavní styk se zvířaty
BESTIOFILIE - sexuální náklonnost ke zvířatům
BISEXUÁL Jedinec přitahovaný oběma pohlavími. Má sexuální styky jak s muži tak s ženami.
BIZZAR - všeobecný výraz pro abnormality v sexualitě. Používání zvláštních až nebezpečných předmětů, extrémní fetiše, a okrajové praktiky.
BLASFEMIE SEXUÁLNÍ - chorobné představy o sexuální zvrhlosti náboženských postav s vulgárními výkřiky na jejich adresu
BONDAGE Umění spoutávání. Existuje imobilizační = znehybňující, estetická = umělecké vytváření obrazců s pomocí různých lan a provazů a trestná = vyvolávající bolest při pohybech nebo z nepřirozených poloh.
BRANDING - Vypalování cejchu. Jde o trvalé poškození pokožky velmi vysokou teplotou z rozpáleného kovu. Může být estetické = různé ornamenty, nebo trestné - pro způsobení bolesti. V to spadá i např. pálení cigaretou nebo plamenem svíčky.
BROTOFILIE - chorobné povýšení pohlavního styku nad výběrem partnera dle věku a přiměřeného biologického stavu
BUKKAKE Libůstka japonského původu, při které jde o masovou ejakulaci mnoha mužů na ženské tělo. Většinou na obličej a často i do poháru, který vypije.
BULL BUSTING - Mučení varlat - nejčastěji drcení či mačkání.
C
CUNILINCTOMANIE - posedlost po lízání ženského pohlaví
CYPRIDOFOBIE - chorobný strach z jakékoli sexuální aktivity a z venerických chorob
CYTEROMANIE - zvýšená sexuální aktivita žen (nymfomanie)
D
DAKRYFILIE Závažná psychosexuální porucha, která se spustí, pokud postižený uvidí svého partnera plakat
DEFLORAČNÍ FOBIE - chor. strach ženy ze ztráty panenství nebo muže z bolesti při průniku do panenské blány
DEFLORAČNÍ MÁNIE - Sexuální úchylka, kdy dotyčný má touhu zbavit panenství co největší počet žen.
DELACTATIO MOROSA - duchovní sebeukájení přílišným přemýšlením o sexu
DEMONOFILIE - sexuální náklonnost k bohům, duchům a démonům
DENDROFILIE Fixace sexuálního pudu na stromy. (také jinak Zemanofilie)
DEPRAVACE - celková sexuální zvrhlost
DEPRIVACE - Omezování. V sexu jde hlavně o deprivace smyslové = omezování zraku (zavázání očí), sluchu (špunty nebo sluchátka) nebo verbální komunikace (roubíky) a deprivace sexuální - např.odpírání nebo oddalování orgasmu ale i např. pásy cudnosti.
DERMATOFAGIE - sexuálně laděná chorobná touha jíst lidskou kůži
DIDASKALOFILIE - sexuální náklonnost dětí k učitelům a obráceně
DIONÝSMUS - nadměrná erotická poživačnost
DIPPOLDISMUS - (dle studenta Dippolda, jenž jako domácí učitel ubil jednoho chlapce k smrti), týrání dětí ze sexuálních pohnutek.
DOMINANCE - Chování jedince jako vůdčí osobnosti často až despotické. Vyžaduje poslušnost a oddanost
DROMOMANIE - eroticky podmíněná toulavost nebo cestování
DYSPAREUNIE - odpor ženy k sexu pro psychosomatické trauma při souloži
E
ECOUTISMUS - sex. motivované poslouchání magnetofonových záznamů se zvuky při koitu apod
EFEBOFILIE Pohlavní zneužívání dospívajících chlapců. Muži zaměřeni na dospívající kluky. (Platí to i pro zralé ženy)
EGROTOFILIE - sex. vazba na nemocné lidi
EKDYSIASMUS - chorobná snaha svlékat se a provokovat u druhé-ho pohlaví frustrační erotické vzrušení
ELEKTROFILIE Úchylka, při které sexuální vzrušení poskytuje elektrostimulace ať již na velmi nízké (šimravé) úrovni, nebo v oblasti bolestivých šoků.
ELEKTŘIN KOMPLEX - Analogie k Oidipovu komplexu popisující náklonnost dívek k otci, často současně s nevraživostí vůči matce. Někdy též náklonnost k starším mužům.
ERGOFILIE - sex. vzrušení z pozorování jisté pracovní činnosti nebo dovednosti jiného člověka
EROTOFOBIE Chorobný strach z pohlavního styku, eventuelně z erotického vztahu.
EROTOGRAFOMÁNIE - Psaní dopisů obscénního obsahu ženám.
EROTOLÁLIE - vzrušování se sexuálně obscénní řečí, zvl. při pohl. styku
EROTOMANIE - Nezřízené, nezvládnuté eroticko-sexuální projevy.
EXHIBICIONISMUS Předvádění obnaženého, většinou ztopořeného pohlavního údu na veřejnosti, před zraky neznámých žen. Exhibování může být obecné - i u žen, kdy se s radost svlékají na veřejnosti. ex. masochistický - vzrušení z předvádění své vlastní bolesti
Ex. sadistický - vzrušení z předvádění vlastní krutosti
Ex. symbolický - vzrušení z předvádění se oplzlými řečmi, sexuálními náznaky nebo erotickými kresbami (po zdech)
Ex. vulgární - perverznější forma předvádění své nahoty, mnohdy rafinovaně připravená
EXKREMENTOFILIE - sexuální vzrušení z pomazávání se výkaly svými nebo cizími
F
FAT - FATGIRL - Záliba v extrémně tlustých partnerech. Ve většině případů se týká mužů, ale není to pravidem.
FEMDOM - Dominance žen - království domin
FERTILITA - pohlavní dospělost
FETIŠISMUS Původně uctívání neživých předmětů, kterým jsou připisovány magické účinky. V sexu znamená pohlavní ukájení různými předměty, oblečením, vůní apod. O úchylku jde tehdy, když sexuální vzrušení vyvolává pouze fetiš, ne osoba sama.
Rozlišují se fetišismy: adherační (oblekový), amputační, anální, deformační, dotykový, genitální, chladový, kapesníkový, klerikální (církevní textílie), kloboukový, koherenční (oděvní doplňky), koligační (pouta, provazy), korzetový, krevní, menstruační, močový, nočníkový, nosní, nožní, objektový, oblekový, olejový, pachový, parfémový, perspirační (pot), plenkový, podvazkový, prádlový, protézový, punčochový, ruční, rukavičkový, sekreční, skupinový, smuteční, spánkový, stromový, těhotenský, virginitní (panny), vlasový, záchodový, zvířecí…
fetišismus na boty, gumy, horka, kůže, nářadí, ošklivosti, podpažní jamky, prsů, uniforem, zadku, zbraní… aj.
FLAGELACE - flagelantismus - erotické vzrušení při bičování sebe či partnera
FLAGELOMANIE - vyšší forma flagelace s chorobnou posedlostí
FOOTFETISH - záliba v ženských nohách všeobecně. Footfetišisté milují ženské nohy a dokáží se o ně bezkonkurenčně starat (masáže celých nohou nebo hlavně chodidel…)
FORMIKOFILIE - Původ této úchylky je v latinském formica = mravenec. Jedná se o jednu z variant zoofilie, kdy veškerý sexuální zájem takto postižených lidí se soustřeďuje na malé živočichy, jako například šneky, žáby a nejrůznější druhy hmyzu včetně mravenců, které si dotyčný přikládá na tělo, nejčastěji kolem pohlavních orgánů. Prosím nezaměňovat s Q-FORMIKOFILIE, což je můj případ a jde o chorobnou závislost na našem webmasterovi.
FROTTAGE (Frotérství) Je rozšířená úchylka projevující se nejčastěji v prostředcích MHD - kdy se muži třou nejraději penisem o části těla spolucestujících a to do té doby, než dosáhne ejakulace. Při přistižení předstírají, že se ženy dotkli náhodou.
FUR FETISH - erotické zaměření na kožichy a kožešiny
G
GAY - Homosexuální muž [čti gej - pozor, vyslovujete-li toto slovo "gáj" (psáno GUY), říkáte "chlap", což je zejména pro cizince velmi matoucí] Původní význam tohoto slova byl "veselý, bezstarostný člověk". Jenže protože se toto slovo začalo používat pro označení homosexuálních mužů, byl původní význam z bezpečnostních důvodů "ukončen".
GENITÁLNÍ STRACH - chorobný strach z pohlavního styku vinou příliš mravné, puritánské výchovy
GIGOLO Muž který se prodává za peníze. K sexuálním aktivitám, nebo jako společník na večeři.
GERONTOFILIE (Graeofilie) Eroticko-sexuální zaměření na staré lidi. Typickým znakem je neschopnost souložit s jiným než výrazně starým partnerem. Za gerontofilii nelze považovat volbu staršího partnera, který imponuje svými vlastnostmi.
GRAEOFILIE - sex. náklonnost mužů nebo lesbiček ke starým ženám
GYMNOFOBIE - chorobný strach z nahého těla, odpor k němu
GYNEKOFILIE - neschopnost muže nebo lesbičky stýkat se s někým jiným, než s plně vyvinutou, pohlavně zralou ženou
GYNEKOFOBIE - strach z žen, nenávist a odpor k ženám
GYNEKOMANIE - Chorobná posedlost muže po ženách
GYPS - Sádrování - jedinci s touto úchylkou zažívají vzrušení při imobilizaci sádrou. Milují její vůni i vrůstající teplotu při zasychání. V extrémních případech se nechávají celí zalít (nutno provádět odborníkem - musí zůstat volný prostor pro dýchání.)
H
HAFEFILIE - sexuální rozkoš pohledem na určitou látku nebo dotykem s ní (např. samet, hedvábí, riflovina…)
HAFEFOBIE - chorobný strach ze sex. dotyků
HEBEFILIE - sex. náklonnost k dospívajícím dívkám
HELIKOFILIE - neschopnost souložit s jiným než stejně starým partnerem (řec.: helix = vrstevník)
HEMOMANIE - sexuální fascinace krví (lidskou nebo zvířecí) (řec.: haima = krev)
HENTAI - je japonské kreslené porno známé také jako Manga. Hlavní hrdinky jsou krásná mladá děvčata, oddávající se všem sexuálním praktikám - většinou i násilným a drastickým s nejrůznějšími tvory a roboty.
HERMAFRODITISMUS - Člověk narozený jak s mužskými, tak i s ženskými genitáliemi ( pohlaví )
HERMAFRODITISMUS PSYCHOSEXUÁLNÍ - jednání, kdy si jedinec vo-lí za sexuální objekty osoby obojího pohlaví
HETEROSEXUÁL - Muž nebo žena, které přitahuje opačné pohlaví.
HIGH HEELS - vysoké podpatky. Jeden z nejrozšířenějších fetišů a zvláštností. Je dokázáno, že za ženou s vysokými podpatky se otočí až 3x více mužů než za stejnou ženou - stejně oblečenou v nízkých botách. Samotné ultravysoké podpatky jsou často nedílnou součástí iniciačních rituálů mnohých párů.
HIRSUTOFILIE - Jedinci jsou vzrušeni velmi chlupatými partnery.
HOMILOFILIE - Touha po sexu v kostele. A navíc přímo při mši. Skromnější milenci si vystačí se svatým obrázkem.
HOMOFILIE - homosexualita
HOMOFOBIE - chorobný strach z homosexuality, buď za svých homosexuálních tendencí, či z jiné homosexuální osoby
HYBRISTOFILIE Touha po někom, kdo se dopustil něčeho zakázaného. Vězni v celách dostávají neuvěřitelné množství erotických dopisů
HYPERSEXUALITA - Zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného sexuálního pudu. U žen se nazývá nymfománie, u mužů satyriáza.
HOROR SEXUALIS PARTIALIS - (z lat.: částečná sexuální hrůza) chorobný odpor k partnerovi vyvolaný bezděčně určitým sexuálním aspektem
HYPERAFRODIZIE - chorobně zvýšená sexualita (řec.: hyper = nad)
HYPERANDRINISMUS - patologická touha po mužnosti ženy
HYPEREROTISMUS - abnormálně zvýšená erotická vzrušivost
HYPERSETÉZIE - abnormálně zvýšená smyslová citlivost (řec.: aisthesis = pocit)
HYPERHEDONIE - nadměrné prožívání sexuální slasti (řec.: hedone = slast)
HYPERLAGNIE - chor. zvýšená sex. touha (řec.: lagneia = rozkoš)
HYPERSEXUALITA - abnormálně zvýšený pohlavní pud
HYPESTÉZIE - snížená pohlavní citlivost (řec.: hypo = pod)
HYPHEDONIE - nedostatek sexuální slasti
HYPOSEXUALITA - podprůměrná sexuální citlivost
HYSTEROMANIE - chor. sex. touha ženy (řec.: hystera = děloha)
CH
CHREMASTISTOFILIE Postiženého vzrušuje, když je oloupen.
I
IDIOLATRIE - chorobné zalíbení v sobě samém (řec.: idio = vlastní, latrie = bohopocta)
IDIOGAMIE - chorobná sexuální fixace na jedinou osobu (řec.: gamos = svatba)
IDIOSYNKRAZIE MONOSEXUÁLNÍ - naprostá sex. zaujatost vlastním tělem (řec.: syn = společně, krasis = směs, monos = sám)
IDOLISMUS - sexuálně zaměřené chorobné uctívání nějaké osoby, idolu, (fetišismus)
IKONOFOBIE - sexuální indispozice způsobená strachem z obrazů, nenávist k obrazům (řec.: eikon = obraz)
IKONOLAGNIE - sexuální vazba na obrazy (řec.: lagneia = chlípnost, soulož)
IMPOTENCE - sex. neschopnost způsobená somatickými, hormonálními nebo psych. defekty (lat.: im = bez, posse = moci)
INCEST Pohlavní styk a ukájení mezi pokrevně příbuznými. Např. pohlavní styk mezi rodičem a dítětem, nebo bratrem a sestrou.
INFANTILISMUS - Hra na malé děti - Takový člověk se nechává přebalovat, počůrává se do plenek a ve své "hře" je naprosto nesamostatný.
INJEKTOMANIE - Sexuální úchylka spočívající v rozkoši ze vstřikovaní kapalin do těla.
INKONTINENCE SEXUÁLNÍ - neschopnost omezovat se v sexuálním životě (lat.: continere = udržet)
INKVINAČNÍ PUD - Náhražkové sexuální chování, kdy se získává rozkoš znečišťováním jiného člověka, např. stříkáním inkoustu, mazáním výkaly.
INTERSEXUALITA - nevyhraněná pohlavnost, porucha vývoje sex. diferenciace (hermafroditismus)
INVERZE SEXUÁLNÍ - sklon přejímat v sex. chování charakteristiky a role druhého pohlaví (homosexualita)
IPSISMUS - posedlost po sebeukájení (onanismus)
J
JMENNÝ TRANSVESTISMUS - sex. motivovaná touha nechat se nazývat jménem opačného pohlaví (lat.: trans = z druhé strany)
JUVENILISMUS - pohlavní zaostalost, omezení se v sexu pouze na nevinnou erotickou hru (lat.: juvenilia = dílo z mladých let autora)
K
KAKORAFIFILIE Takto postiženého člověka vzrušuje neúspěch.
KANDAULISMUS Pohlavní úchylka při které mužský partner nedojde ukojení, jestliže neukáže svou partnerku nahou jiným mužům. (Kandaules = "davič psů" - přezdívka lydského krále Sadyatta /+687 př.n.l./, který byl tak nadšen krásou své ženy, že ji chtěl všem mužům ukazovat nahou)
KATAGELOFILIE Katagelofily vzrušuje, když je někdo zesměšňuje.
KATASEXUALITA - sex. vazba na mrtvoly (nekrofílie)
KERAUNOFILIE Sexuální vzrušení z hromu a blesku.
KINEFOBIE - strach z pohybu, schopnost soulože jen tehdy, je-li partner nehybný (řec.: kinein = pohybovat)
KINEPIMASTIE - sexuální sebeukájení ženy drážděním vlastních prsou (řec.: epi = na, mastos = prsa)
KLEPTOMANIE - chorobná touha krást, spojená se sex. vzrušením, převážně u žen
KLEPTOMÁNIE SEXUÁLNÍ - zlodějství ze sexuálních motivů sadistických, masochistických,
fetišistických… nebo je krádež přímo jako náhražka soulože (řec.: kleptein = krást)
KLINIK - Záliba v lékařských praktikách i oblečení. "Hraní si na doktora". Ve fetišistickém pojetí je to neškodná záliba, v praktikách se jedná o činnost, kde je nutná perfektní znalost a vzdělanost.
KLYSTÝROMÁNIE KLYZMAFÍLIE - sex. vzrušení z nálevů do konečníku (řec.: klyzein = vyplachovat)
KNISMOLAGNIE Sexuální libůstka na samé hranici přijatelnosti. sexuální vzrušení navozené lechtáním.
KNISSOFILIE Úchylka, při které sexuální vzrušení navozují silné vůně
KOCZWARISMUS - sex. vzrušení až orgasmus vlastním přiškrcením či přidušením (snížením přísunu vzduchu-kyslíku do organismu)
KOMPLEX ATALANTIN - konflikt ženy, která ženou nechce být
KOMPLEX CUMLÁNÍ - nadměrná erotická touha cumlat, sát, líbat kousat různá místa partnerova těla
KOMPLEX DIANY - nevědomá touha ženy stát se mužem (Diana - starořímská bohyně světla, života Měsíce a lovu, ochránkyně žen)
KOMPLEX GRISELDIN - pozdní forma komplexu Oidipova s přáním incestu ze strany otce; žárlivé střežení dcery otcem pod záminkou péče o ni
KOMPLEX IKARŮV ( uretrální ) - konflikt mezi pomočováním se a narcismem, syndrom charakteristický fascinací ohněm
KOMPLEX LOKASTY - láska matky k synovi (Iokasta - žena thébského krále Láia, po jehož smrti se nevědomky vdala za svého syna Oidipa, jenž byl vychován mimo domov a měla s ním 4 děti. Když pak vyšla pravda najevo, oběsila se)
KOMPLEX KASTRAČNÍ - utkvělý strach muže ze ztráty penisu
KOMPLEX KLYTAIMNÉSTRY - chorobná ženská nenávist k manželovi (Klytaimnéstra - dcera
starořeckého bájného krále Tyndarea, která zavraždila svého manžela - krále Agamemnóna)
KOMPLEX LAIOSŮV (i Laiův) - utlačování syna otcem; syn je potom k otci reaktivně agresívní; spojeno s žárlivostí otce na matku příliš něžně milující své dítě, přičemž agrese otce tento vztah dále posiluje
KOMPLEX MASKULINITY - posedlost ženy stát se mužem (lat.: maskulinum = mužský rod)
KOMPLEX MEDÉI - nenávist ženy k vlastním dětem, hlavně k dceři v obavách z rivality (Médeia - dcera kolchidského krále Aiéta, která zavraždila milenku svého manžela Iásóna a své děti)
KOMPLEX OIDIPŮV - láska syna k vlastní matce (Oidipus - syn thébského krále Láia a Iokasty. Poněvadž bylo Láiovi věštěno, že ho vlastní syn zabije a ožení se se svou matkou, byl Oidipus po narození pohozen. Nalezl a ujal se jej pastýř korintského krále Polyba. Po vyplnění věštby a následné sebevraždě Iokasty se Oidipus oslepil)
KOMPLEX ORESTŮV - nenávist syna k matce a láska k otci (Orestes - zabil matku Klytaimnéstru, aby pomstil smrt svého otce - krále Agamemnóna)
KOMPLEX PHEADRY - přitažlivost mezi nevlastním rodičem a nevlastním dítětem, často nepatologická
KOMPLEX THERSITŮV - nutkavé představy týkající se nedokona-losti nebo ošklivosti vlastního těla i v souvislosti se sexuálními aktivitami
KONSAGNIVITA - Pokrevní příbuznost manželů.
KOPROFAGIE Pudový sexuální sklon pramenící z análně erotického vývojového stádia dítěte. Koprofil sbírá fekálie svých milenek a používá je k onanii, nebo je suší. Koprofilové často sbírají i toaletní papír a zachází s ním jako s milostným dopisem.
KOPROFILIE sexuální vzrušení a uspokojování přináší pouze hraní si z výkaly
KOPROGRAFIE, KOPROGRAFOMAIE - vzrušení z psaní a rozesílání anonymních dopisů oplzlého obsahu (řec.: graphein = psát)
KOPROLAGNIE - sexuální rozkoš při vylučování výkalů
KOPROLALIE - Nutkavá potřeba vulgárního vyjadřování.
KOPROPRAXIE - veřejné odhalování zadku (anální exibicionismus) (řec.: praxis = jednání)
KOROFILIE - sex. náklonnost mužů ve středním a starším věku (i lesbických žen) k dospívajícím dívkám (řec.: kore = dívka)
KYESOFOBIE - chorobný strach ženy z těhotenství
KYNANTROPIE - sexuálně nutkavé představy o změně psa v člověka nebo naopak (řec.: kyon = pes, anthropos = člověk)
KYNOFILIE - sex. náklonnost ke psům, pohlavní styk se psy
L
LAGNAINOMANIE - jiný termín pro sadismus (řec.: lagnos = mužný, slastný, ainos = divoký)
LASCIVNOST - celková morální a sexuální zvrhlost
LESBO/LESBIAN "Lesba / Lesbička" je označení pro homosexuální ženu (stejně jako Gay je označení pro homosexuálního muže). V roli přídavného jména pak tato slova znamenají "lesbický" (v případě sexu), či "obsahující lesbické scény" (v případě pornoprodukce).
LYKANTROPIE - sex. náklonnost k vlkům s nutkavými představami o přeměně vlka v člověka a naopak (řec.: lykos = vlk)
M
MACHLAENOMANIE, machlenomanie - zvýšená sexuální agrese ženy (ženský masochismus) (řec.: machlos = žensky smyslný)
MACHLOSYNE - zvýš. sex. dráždivost u žen (nymfomanie)
MAIEUSIOFOBIE - chorobný strach ženy z porodu ( tokofobie )
MALEDOM - Dominance mužů. = Muž dominant... Vládce
MAIESIOFILIE Jde o sexuální vzrušení při pohledu na těhotnou ženu
MASOCHISMUS Sexuální úchylka, při níž jedinec najde ukojení tím, že je trýzněn. Jedná se převážně o ukájení ve vlastní, často i velmi kruté bolesti. (Leopold von Sacher-Masoch,1836-1895, rakouský spisovatel s touto úchylkou)
rozlišuje se masochismus:
- kompenzační (perverzní) - náhrada soulože fyzickou bolestí a psychickým ponížením
- konjunkční (sexuální) - pohlavní styk v kombinaci s bolestí a ponížením
- psychický (nesexuální) - sexuální vzrušení z vlastních porážek a neúspěchů v soukromém i společenském životě
- verbální (slovní) - touha po vulgárních nadávkách při sexu nebo i jiných příležitostech ("…řekni, že jsem tvoje svině…!, …říkej mi kurvo…!", loudí verbální masochistka)
- automasochismus - sexuální vzrušení z působení si bolesti na vlastním těle
MATROMANIE - sexuální posedlost ženy
MENOMANIE - sexuální. náklonnost k menstruujícím ženám
METAMORFISMUS - sex. touha po proměně v osobu opačného pohlaví, ve zvíře nebo bezcennou věc, s níž je potupně zacházeno (forma blízká masochismu) (řec.: metamorphosis = proměna)
METAMORFOPSIE SEXUÁLNÍ - nutkavá touha v proměnu svého pohlaví (transsexualismus)
METATROPISMUS - obrácení úloh v sexuálním životě (žena aktivní, muž pasivní) (řec.: meta = naopak, tropos = obrat)
METROSEXUÁL - Muž, který, ačkoliv není gay, o svůj vzhled pečuje tak, jak by se čekalo spíše u žen. Obvykle žije v metropoli, protože tam má k dispozici nejlepší obchody, fitness centra, kadeřnictví apod. Metrosexuály najdete často v modelingu, mezi číšníky a také ve sportu. Většinou je poznáte ihned - vypadají jako by právě vykradli solárko....
MILITARY FETISH - chorobné zaměření na militárie, uniformy, zbraně….
MISANDRIE - chorobná ženská nenávist k mužům (řec.: misein = nenávidět)
MISOGAMIE - chor. odpor k manželství (řec.: gamos = svatba)
MISOGYNIE - chorobná mužská nenávist k ženám
MISOPEDIE - chorobný strach před potomstvem a nenávist k dětem (řec.: pais = dítě)
MIXAKUSIS - vzrušení z poslechu zvuků soulože, chor. představa vnímání zvuků pohl. styku nebo chápání všech zvuků jako prův. znaků soulože (řec.: mixis = soulož, akouein = slyšet)
MIXOSKOPIE - sexuální ukájení pozorováním soulože (řec.: skopein = přihlížet)
MIXOSKOPIA BESTIALIS - rozkoš z pozorování pohlavního styku mezi zvířaty (lat.: bestialis = zvířecí)
MIXOSKOPIA MOHOSEXUALIS - rozkoš ze sledování sexuálního styku osob stejného pohlaví
MONOSEXUALITA - touha masturbovat při pohledu na vlastní obraz v zrcadle nebo svou fotografii
MONUMENTOFILIE - sexuální fixace na monumenty, veřejné památky coby symboly moci předků nebo i náhrobky (lat.: momumentum = památník, pomník)
MYSOFAGIE - sex. motivovaná touha jíst cokoliv odporného /shnilé maso s červy, plesnivé potraviny, špínu, brouky…) (řec.: mysos = vzbuzující odpor)
MYSOFILIE - sex. uspokojení v konání nebo trpění odporných činů
MYSOFOBIE - chor. strach z nečistoty a ze "sexuální špíny"
N
NARATOFILIE Sexuální vzrušení navozené poslechem erotických příběhů, vyprávěných partnerem.
NARCISMUS Sebeláska, erotické zaměření na vlastní tělo či osobu.
NEKROFAGIE - sexuálně motivované pojídání mrtvol nebo masa z mrtvol (řec.: nekros = mrtvola)
NEKROFILIE Úchylka jejíž centrem vzrušení jsou mrtvoly lidí i zvířat.
NEKROMANIE - posedlost po pohlavním zhanobování mrtvol
NEKROSADISMUS - ohavení a řezání mrtvol ze sexuálního motivu
NEKROSPERMIE - Přítomnost mrtvých nebo nepohyblivých spermií v ejakulátu, které mohou být příčinou sterility.
NEOTEROFILIE - sex. náklonnost k mladším lidem stejného nebo i opačného pohlaví (řec.: neoteros = mladší)
NERONISMUS - surovost a agresivita při pohlavním styku (Nero - římský krutovládce v letech 54 - 68)
NAUROZA FOBICKÁ - intenzivní strach z určité situace, projevující se ochablou aktivitou, únavností, pocity zvracení, třesem, očeká-vání vlastního selhání např. při sex. styku, ale i při běžných soc. kontaktech
NAUROZA NARCISTICKÁ - dle S.Freuda charakterizovaná zaměřením libida na svou osobu, přeceňováním sebe sama, odtržením afek-tivních vztahů k okolí
NEUROZA SEXUÁLNÍ - zastaralý termín pro poruchy potence, masturbaci, frigiditu aj.
NOZOFILIE - Sexuální fascinace člověkem, který má smrtelnou nemoc.
NUDISMUS - nezávadná ekologie těla, pěstování nahoty z důvodů zdravotních i estetických, kult těla; patologický ve spojení s exhibicionismem či voyeurstvím
NYMFOMANIE - zvýšený sex. pud u ženy (řec.: nymphe = mladá žena; nymfy - dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní
O
OFIDIOFILIE - Ofidiofil se ukájí za pomoci hadů - užovek, zmijí, chřestýšů.
OFRESIOLAGNIE - chorobná touha po vůních a pachách spojená se sexuálním prožitkem
ONANISMUS - příliš časté masturbace na úkor pohlavního styku (Onan - druhý syn Judův, jenž přerušovanou souloží odmítal zplodit děti vdově po svém zemřelém bratrovi, za což byl bohem potrestán smrtí; onanie - nesprávný výraz pro sebeukájení)
OSFREZIOFILIE - sexuální vzrušení z jisté vůně (květina, parfém…) (frézie - jihoafrická vonná bylina)
OSFRESIOLAGNIE - erotický zážitek vyvolaný vůní
OSMOLAGNIE - sex. vzrušení vnímáním tělesných pachů
OUTDOORS - veškeré akce, které se odehrávají v exteriéru = v přírodě
OVARIOMANIE - chor. pohl. touha ženy (lat.: ovarium = vaječník)
P
PAGISMUS - Slabost starších žen pro mladé muže.
PANHERMAFRODITISMUS - sex. náklonnost k oběma pohlavím (řec.: pantos = vše, Hermaphrodítos - dvoupohlavní polobůh)
PARADOXIE SEXUÁLNÍ - rozpor v sexuálních názorech se skutečností a taky projev pohlavního pudu mimo zdravé fyziologické období (v ranném dětství nebo pozdním stáří) (řec.: paradoxon = rozpor, absurdita)
PARAFILIE - druh perverze, jež se vymyká vůli člověka (řec.: para = stranou, mimo)
PARASEXUALITA - termín pro kteroukoli sex. aberaci
PARTENOFILIE - láska k pannám, neschopnost styku s jinou ženou než s nedotčenou; sex. preference mladých dívek u homosexuál-ních žen (řec.: parthenos = panna)
PARTIKULARISMUS - synonymum pro fetišismus, symbolismus, idolismus
PASIVISMUS SEXUÁLNÍ - jistá forma masochismu
PASSIOFILIE - "bolestná láska" - synonymum pro lehčí sadomaso-chismus lat.: passio = bolest, strast)
PATOLOGICKO SEXUÁLNÍ AGRESIVITA - Sexuální úchylka, kde vzrušení je dosahováno překonáváním odporu anonymního ženského objektu. Patologická sexuální agresivita patří vůbec k nejnebezpečnějším deviacím. Patří sem i tzv. agresivní sadisté, tzv. znehybňovači - tedy devianta, který musí objekt svého zájmu před stykem nejdřív omráčit nebo jiným způsobem učinit nehybným.
PEDERASTIE - sexuální vztah mezi pubertálem a zralým mužem
PEDEROSIS - viz pedofílie
PEDOFILIE Jedná se o erotické zaměření na objekty pubertálního věku, tedy na chlapce a dívky bez znaku dospívání, nejčastěji ve věku 5-12 let.
PEDONEKROFILIE - sexuální náklonnost k dětským mrtvolám
PEDONEKROSADISMUS - sex. touha mrzačit dětské mrtvoly
PEDOSADISMUS - sexuálně motivované týrání dětí
PENILINCTOMANIE - chorobná touha lízat a sát mužský úd (lat.: penis = mužský úd, lingere = lízat)
PERVERZE Zvrácenost, rozumí se obvykle sexuální. Zvrhlost v pohlavním životě.
PIKACISMUS - sex. podmíněná touha pojídat části lidského těla nebo jeho výměšky (moč, pot, výkaly, poševní sekret, ušní maz, nosní hleny…) (franc.: pica = perverzní chuť)
PLUSH je sexuální závislost na plyšových hračkách
PLURALISMUS SEXUÁLNÍ - touha po provozování skupinového sexu (lat.: pluralis = množství, větší počet)
POLYANDRIE - pohlavní svazek (i manželství) ženy s více muži (řec.: polys = mnoho)
POLYANDRIE FRATERNÁLNÍ - forma polyandrie, kdy všichni muži jedné ženy jsou bratři
POLYEROTISMUS - láska více lidí mezi sebou
POLYGAMIE - soužití jedince jednoho pohlaví s více jedinci druhého pohlaví
POLYGYNIE - pohlavní svazek (i manželství) muže s více ženami
POLYGYNIE SORORÁLNÍ - forma polygynie, kdy všechny ženy jednoho muže jsou sestry
POLYKOITIE - legalizovaný vztah muže s více ženami nebo ženy s více muži (řec.: koite = postel)
PONNY PLAY Termín z oblasti BDSM, který označuje výcvik submisivního partnera k poslušnosti a povelům v oblasti koní. Jde jednak o fetish potřebu - nošení ohlávek, postrojů, ocasů apod., ale také o vyloženě o drezúru, výcvik a předvádění plemenných hřebců a klisniček. V Ponnyplay se organizují i velké soutěže a závody. Patří sem i zápřah v tzv. sulkách = většinou dvoukolové vozíky nebo se vyrábějí jezdecká sedla přímo na lidi.
PORIOMANIE - sexuálně podmíněná touha cestovat (mnoho známých objevitelů a cestovatelů bylo poriomany) (řec.: poros = cesta, jízda)
PORNOGRAFOMANIE - nutkavá touha psát anonymní dopisy obscénního obsahu (řec.: porne = děvka)
PORNOLALOMANIE - vzrušení z kladení intimních otázek a z obscénních výrazů
PRESBYTEROFILIE - sexuální náklonnost ke starším lidem (řec.: presbyteros = starší)
PSEUDOHERMAFRODITISMUS - Jde o děti, které mají sporné vnější genitálie (mezi mužskými a ženskými), ale vnitřní reprodukční orgány mají pouze jedny (buď mužské nebo ženské).
PSEUDOLISMUS - vyprávění nebo psaní o svých sex. touhách nebo smyšlených erotických zážitcích (řec.: pseudolos = lhář)
PSYCHOLAGNIE - sex. vzrušování vlastními představami.
PUERILISMUS - perverzní touha hrát při styku roli dítěte nebo kojence (lat.: puerilis = dětský)
PUMPWORKS - Veškerá zařízení, která využivají éterického tlaku nebo podtlaku.
PYGISMUS - náklonnost k zadnicím a análnímu styku (řec.: pyge = zadnice)
PYGMALIONISMUS - sex. fixace na určitou sochu nebo sochy vůbec (Pigmalión - bájný kyperský král, který se zamiloval do ženské sochy ze slonoviny)
PYROFILE úchylka, při níž se sexuální vzrušení vyvolává ohněm.
PYROMANIE - chor. touha po zakládání požárů spojená se sexuálním vzrušením z ohně (řec.: pyr = oheň)
R
REFRAKTERNÍ FÁZE - Období sexuální nedráždivosti bezprostřeně po pocitovém vyvrcholení ( orgasmu ).
RECYKLOVANÉ DÝCHÁNÍ (kontrolavé) Forma sebedušení, při které se vdechuje do vzduchotěsného prostoru, vydechovaný vzduch se znovu vdechuje a kyslík je postupně nahrazován oxidem uhličitým. Často se používají igelitové sáčky utažené okolo krku a jde opět o velmi nebezpečnou praktiku.
RETIFISMUS - Podskupina fetišismu, kdy jsou erotickým stimulem ženské boty

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PODROBNE O ANORGASMII

(Redakce erekce.cz, 25. 10. 2019 9:42)

Dobry den, v seznamu zminujete i anorgasmii, a tedy neschopnost dosahnout orgasmus /po cely zivot/. Ne vzdy je lecitelna /vzdy zalezi na pricine/, ale nektere priciny lecit lze a orgasmus opet dosahovat. Podrobne o anorgasmii zde https://www.erekce.cz/anorgasmie/

 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 12363
Měsíc: 226
Den: 8